Search
Wibe Reddingius, Langelaar Klinkhamer Advocaten

TEAM

WIBE REDDINGIUS

lawyer, advocaat

Wibe Reddingius specializes in the field of corporate law, contract law and (international) commercial law. He advises and litigates on, among other things, corporate and commercial contracts and internal and external corporate relationships and disputes. In addition, Wibe is a specialist in the field of equestrian law and as such is a lawyer for well-known riders, breeders, traders and equestrian trade organizations.

After studying law in Leiden and completing his military service as an officer in the Royal Navy, Wibe started working as a lawyer at Kneppelhout & Korthals in Rotterdam in 1993. He was managing partner here for ten years. After a short period as general manager in the business world and as a lawyer-partner at Nysingh in Arnhem, Wibe has returned to where it all started in 2015: Rotterdam, this time at Langelaar Klinkhamer Advocaten.

Wibe has registered in the following main (and sub) legal areas in the register of legal areas of the Dutch Bar Association: general practice (civil law), civil procedural law (arbitration, attachment and enforcement law, litigation). Based on this registration, he is obliged to obtain ten training points every calendar year in each registered main legal area in accordance with the standards of the Dutch Bar Association.

Over Wibe

Wibe Reddingius specialiseert zich op het gebied van het ondernemingsrecht, contractenrecht en (internationaal) handelsrecht. Hij adviseert en procedeert over onder andere vennootschaps- en handelscontracten en interne en externe ondernemingsverhoudingen en –geschillen. Daarnaast is Wibe specialist op het gebied van het hippisch recht en is als zodanig advocaat van bekende ruiters en amazones, fokkers, handelaren en hippische brancheorganisaties.

Na zijn rechtenstudie in Leiden en zijn militaire dienstplicht als officier bij de Koninklijke Marine is Wibe in 1993 als advocaat begonnen bij Kneppelhout & Korthals in Rotterdam. Hier is hij gedurende tien jaar managing partner geweest. Na een korte periode als algemeen directeur in het bedrijfsleven en als advocaat-partner bij Nysingh in Arnhem is Wibe sinds 2015 weer terug naar waar het allemaal begon: Rotterdam, ditmaal bij Langelaar Klinkhamer Advocaten.

Wibe heeft zich op de volgende hoofd- (en sub-)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: algemene praktijk (burgerlijk recht), burgerlijk procesrecht (arbitrage, beslag- en executierecht, litigation). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Specialisaties

Skip to content