Search
Erik Klinkhamer, Langelaar Klinkhamer Advocaten

TEAM

ERIK KLINKHAMER

lawyer, advocaat

After studying law in Leiden, Erik Klinkhamer started working as a lawyer at the former Dutilh van der Hoeven and Slager (now NautaDutilh) in Rotterdam, where he was a partner for 22 years. In 2001, he switched to AKD lawyers and notaries with a large part of NautaDutlih’s ‘wet section’.

With Fred Langelaar he founded the current office Langelaar Klinkhamer Advocaten in 2010. In addition to the legal profession, Erik has served for a long time as a deputy judge and deputy judge. He has also been part of the editorial staff of Schip en Schade for more than 25 years.

Erik has many years of experience in the field of transport law and is a specialist in the field of inland shipping law and maritime law. He advises and guides clients on matters including collisions, liability issues and maritime contracts. He also regularly litigates and arbitrates in this area.

Erik has registered in the following main (and sub) legal areas in the register of legal areas of the Dutch Bar Association: transport and commercial law, civil procedural law (arbitration, attachment and enforcement law, litigation). Based on this registration, he is obliged to obtain ten training points every calendar year in each registered main legal area in accordance with the standards of the Dutch Bar Association.

Over Erik

Erik Klinkhamer is na zijn rechtenstudie in Leiden begonnen in de advocatuur bij het toenmalige Dutilh van der Hoeven en Slager (nu NautaDutilh) in Rotterdam, waar hij 22 jaar partner is geweest. In 2001 is hij met een groot deel van de ‘natte sectie’ van NautaDutlih overgestapt naar AKD advocaten en notarissen.

Met Fred Langelaar heeft hij in 2010 het huidige kantoor Langelaar Klinkhamer Advocaten opgericht. Naast de advocatuur heeft Erik lange tijd gefungeerd als rechter-plaatsvervanger en raadsheer-plaatsvervanger. Ook heeft hij ruim 25 jaar deel uitgemaakt van de redactie van Schip en Schade.

Erik heeft jarenlange ervaring op het gebied van transportrecht en is met name specialist op het gebied van binnenvaartrecht en zeerecht. Hij adviseert en begeleidt cliënten onder meer bij aanvaringen, aansprakelijkheidskwesties en maritieme contracten. Ook procedeert en arbitreert hij regelmatig op dit gebied.

Erik heeft zich op de volgende hoofd- (en sub-)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: transport- en handelsrecht, burgerlijk procesrecht (arbitrage, beslag- en executierecht, litigation). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Specialisaties

Lidmaatschappen

Skip to content